als iedereen bij elkaar optellen en een gemiddelde nemen niet werkt…

Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

blank_5

RealDrives is een krachtige methodiek op basis van drijfveren om menselijk handelen te doorgronden en te veranderen. RealDrives werkt net zo goed voor individuen als voor teams en organisaties. RealDrives is beschikbaar in meerdere talen en is zeer goed toepasbaar in internationale of multiculturele settings. RealDrives maakt gebruik van een online instrument waarmee snel en eenvoudig drijfveren van individuen en patronen van teams in kaart kunnen worden gebracht.