geschiedenis van RealDrives


Eind jaren '80 was wereldwijd de tijd rijp om op basis van technieken en methoden mensen in organisaties aan te gaan sturen. In Nederland namen Hans en Machiel Koppenol kennis van het werk van Clare W. Graves (1914-1986), de weten-schapper die er in geslaagd is om 'values' te onderscheiden en ook statistisch valide te definiëren. Eigenlijk is Graves' werk in de VS onopgemerkt gebleven, en heeft daar nooit serieuze verspreiding gevonden. Zelfs in het uitvoerige recente onderzoek dat Harvard-onderzoekers Lawrence en Noria deden naar het fenomeen drijfveren, wordt de naam Graves niet in de literatuurlijst aangetroffen.

De heren Koppenol zagen de grote bruikbaarheid van Graves' theorie en probeerden als eersten waarden van hele organisaties in kaart te brengen. Daartoe automatiseerden zij aanvankelijk een eenvoudige test van Graves, maar dit stuitte direct op inhoudelijke en praktische problemen. De oorspronkelijke vragenset van Graves voldeed niet in de praktijk van organisaties.

In 1992 was de waardentest van Koppenol zodanig doorontwikkeld dat hij goed in organisaties kon worden ingezet, en dat gebeurde onder de titel Piece of Cake. De Piece of Cake-test werd door onder andere bureau De Boer & Ritsema van Eck (DBR) ingezet. De samenwerking tussen Koppenol en DBR was zo succesvol, dat vele multinationals in Nederland hem gingen gebruiken en er geregeld "buitenlanders" werden ingevlogen om het verhaal over waarden kracht bij te zetten.

Zo werden ook Chris Cowan en Don Beck een aantal keer in Nederland uitgenodigd - in Nederland leerden zij hoe je waarden in organisaties toe kunt passen. Een paar jaar later, in 1996, schreven zij hun standaardwerk Spiral Dynamics en ontstond de beweging met dezelfde naam. Nog steeds wordt onder de naam Spiral Dynamics gewerkt met een heel vroege geautomatiseerde drijfverentest. De Spiral Dynamics-test is in essentie een 'wereldbeeld'-test. Hij zoekt naar de beleving die de testkandidaat van zijn leefwereld heeft, en naar wat de testkandidaat ziet als de ideale wereld. Op die manier ontstaat een beeld van sein en sollen, en kan worden nagedacht over gewenste veranderingen.

Op zichzelf geeft de Spiral Dynamics test een goed beeld van dat sein en sollen, maar bedacht moet worden dat de wensen van medewerkers niet logischerwijze in de goede richting leiden. Vooral wanneer organisatieculturen erg onevenwichtig zijn (bijvoorbeeld overmatig democratisch, overmatig op zekerheden gericht of overmatig op 'scoren' gericht) leiden de wensbeelden van de zittende mensen bijna zeker tot nog grotere problemen.

De Piece of Cake test werd in het midden van de jaren '90 toegepast op grote groepen mensen. Eén van die mensen was Hans Versnel, later partner van het advies- en interimbureau Visser Copini & Partners. Dit bureau verwierf in 1999 de rechten op het Piece of Cake-instrument en bouwde het product uit tot wat Management Drives werd. Management Drives verscheen in het jaar 2000 op de markt en werd direct een groot succes. Binnen een jaar vond het product grote verspreiding en deden de eerste Raden van Bestuur en de eerste bewindslieden de Management Drives-test.

Het succes van Management Drives bracht helaas ook een aantal copycats op de markt, zoals Waardenmanagement, My Motivation Insights en Profile Dynamics. We zullen de kwaliteit van deze producten niet bespreken, maar de makers werden allemaal door ons opgeleid.

In 2006 werd Management Drives opgekocht door de Corgwell Group - dit luidde het einde van de bemoeienis van zowel Machiel Koppenol als Hans Versnel met Management Drives in. Management Drives verkoopt en vermarkt vandaag de dag nog steeds dezelfde drijfverentest als in 2000.

De ervaringen met al die eerste generatie benaderingen van drijfveren waren weliswaar heel gunstig, maar er was zeker nog ruimte voor verbetering. Sterker nog, gaandeweg ontstond steeds meer het inzicht dat een heel andere benadering van het fenomeen drijfveren veel productiever zou zijn. En dat veel betere metingen mogelijk zijn. Daarom presenteerden Machiel Koppenol en Hans Versnel in 2009 een geheel nieuw product: RealDrives. RealDrives gaat uit van een fundamenteel ander mensmodel dan eerste generatie benaderingen van drijfveren. Inmiddels heeft RealDrives in een hoog tempo zijn weg naar de markt gevonden.