workshop drijfveren


De workshop drijfveren wordt gegeven door een ervaren RealDrives trainer. Het programma is opgebouwd rondom een viertal vaste onderdelen;
  1. Wat zijn drijfveren?
  2. Inzicht in je eigen drijfveren.
  3. Energie, motivatie en samenwerken
  4. Je team, je taak en je manager.
Het is mogelijk, indien u dit aangeeft in het voorgesprek, om bij de onderdelen 3 & 4 in te zoomen op uw specifieke teamsituatie of een aanstaande verandering. Ieder teamlid ontvangt een week voor aanvang van de workshop een uitnodiging via de email om een RealDrives drijfverentest in te vullen. Een RealDrives drijfverentest meet naast iemands interne motivatie, hoe iemand zijn of haar omgeving waarneemt en hoe iemand doet. Tijdens de workshop ontvangt men zijn of haar persoonlijke drijfveren-uitslag. De ervaring leert dat mensen, zodra ze begrijpen wat drijfveren zijn en wat ze doen, graag hun drijfveren delen met anderen.

De kosten voor de RealDrives workshop drijfveren zijn afhankelijk van het aantal teamleden en de gewenste tijdsduur. In het voorgesprek (meestal via de telefoon) maakt u kennis uw RealDrives trainer en plant u samen een datum. Alle teamleden krijgen een RealDrives test en een persoonlijke drijfveren-uitslag. Tijdens de workshop wordt de teamsamenstelling bekeken en besproken met gebruikmaking van de RealDrives factsheet voor teams, deze factsheet met een korte toelichting ontvangt u nadien ook op papier.