Drijfveren

RealDrives meet 6 verschillende drijfveren en drukt zowel voorkeur als omgeving en gedrag uit in deze drijfveren. RealDrives gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur. Met de keuze van de kleuren is aangesloten op de kleurcode, zoals die algemeen in de literatuur wordt gebruikt. De grote kracht van de kleurcode is, dat hij een taal creëert die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen en gedrag kan kenschetsen.

Klik op onderstaande zeshoeken in de kleuren van de drijfveren om er meer over te weten te komen.