RealDrives

als iedereen bij elkaar optellen en een gemiddelde nemen niet werkt

Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

RealDrives is een krachtige methodiek op basis van drijfveren om menselijk handelen te doorgronden en te veranderen. RealDrives werkt net zo goed voor individuen als voor teams en organisaties. RealDrives is beschikbaar in meerdere talen en is zeer goed toepasbaar in internationale of multiculturele settings. RealDrives maakt gebruik van een online instrument waarmee snel en eenvoudig drijfveren van individuen en patronen van teams in kaart kunnen worden gebracht. 

Stacks Image 328

RealDrives is zeer geschikt om:
  1. cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken
  2. de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren
  3. beter te begrijpen hoe je mensen moet motiveren
  4. de communicatie effectiever te maken
  5. te snappen waarom mensen doen wat ze doen
  6. de organisatie beter te laten functioneren
  7. leiderschap te professionaliseren


Daarnaast vormt een RealDrives uitslag tevens een prima uitgangspunt bij een individueel coachingstraject. Tussen de 3 gebieden liggen 3 coachingsvragen: "Is dit een omgeving die bij je past?", "Voel je je lekker bij dit gedrag?" en "Werkt dit gedrag in deze omgeving?".
Stacks Image 359