waarom doen mensen wat ze doen?


RealDrives biedt aan de hand van drijfveren en een bijbehorende kleurentaal een persoonlijk, rijk en compleet inzicht in wat mensen drijft. RealDrives is het enige instrument dat meet wat mensen drijft, hoe ze hun context zien en beleven en hoe zij zich gedragen. Drijfveren, gedrag en context vertonen een fascinerend samenspel, dat voor iedere persoon anders is.

RealDrives genereert ook teamprofielen - een cultuurbeeld met de teamkleuren - daarbij wordt gebruik gemaakt van intelligente groepsdynamica logica; een groep is immers meer dan de optelling van de individuen.

me_color-1
RealDrives biedt met één meting aan de hand van slechts 11 vragen zowel persoonlijke profielen voor teamleden, een cultuurprofiel van het team, als een team dashboard voor teamsturing. 3 in 1 dus.

Met de gepersonaliseerde individuele- en team inzichten kan het onderling begrip, de interactie en samenwerking worden versterkt.