slecht management creëert slecht gedrag


Wie verkeerd leiding geeft, creëert een negatieve sfeer waarbinnen negatief gedrag zichtbaar wordt. Het aardige is dat bij iedere drijfveer een eigen stijl van negatief doen hoort. Je kunt, met andere woorden, aan het negatieve gedrag van individuen en groepen aflezen welke drijfveren bij hen dominant zijn. Wie knort dat hij ‘nu alleen nog maar gaat doen wat in de taakomschrijving staat’ onthult zijn blauwe drijfveer, wie overgaat tot roddelen en zwart maken geeft een groene drijfveer bloot. In de onderstaande figuur is zichtbaar welk positief en negatief gedrag aan de zes drijfveren verbonden is. Wat ook meteen duidelijk wordt, is wat negatief gedrag kost: een positieve medewerker kan zijn salaris gemakkelijk terugverdienen, maar een negatief gestemde medewerker maakt extra kosten.

stacks_image_203-1

Het verschil tussen positief en negatief gedrag is enorm. Waar iemand met positief gedrag probeert de dingen naar zijn hand te zetten, is iemand met negatief gedrag louter reactief: het gedrag laat eigenlijk zien dat men een onaangenaam maar onontkoombaar lot ondergaat. Positief gedrag hoort bij wie nog meedoet in de wedstrijd, negatief gedrag is voor de afhakers en de verliezers.

Maar wanneer gaat iemand positief gedrag vertonen? Als willen en kunnen samengaan. Met andere woorden: als iemand iets wil en denkt dat hij dat door positief handelen kan bereiken. En wanneer gaat iemand negatief gedrag vertonen? Als iemand ervaringen ondergaat die hij niet prettig vindt, en niet denkt dat hij er iets aan kan doen. En wanneer er dan nog meer druk op mensen wordt gezet, komt het tot protestgedrag. Dat is nog vervelender, en verschilt ook per drijfveer.

Voor managers geldt dat zij meestal een duidelijke voorkeur hebben: de ene soort stuurt graag op overtuiging en commitment, en vindt dat mensen de ruimte moeten hebben voor hun eigen invulling, de andere soort stuurt liever op concreet handelen en compliance. Is de match tussen medewerker en manager goed, dan lopen dingen soepel. Bij een slechte match ontstaat er voortdurende frictie, die niet zelden leidt tot groot verlies van productiviteit. We hebben voorbeelden gezien waarin verkeerde matches 40% productiviteitsverlies opleverde.

De beide managementstijlen hebben ieder hun eigen zwakte, en dat is iets waar een manager zich goed bewust van moet zijn. De bedoeling was immers dat managers iets toevoegen aan hun mensen.

sturen