Image

Effectief leiderschap ontstaat met (h)erkennen van drijfveren

Wie verkeerd leiding geeft, creëert een negatieve sfeer waarbinnen negatief gedrag zichtbaar wordt. Interessant is dat er bij elke drijfveer een eigen stijl van negatief gedrag hoort. Dit betekent dat aan de hand van het negatieve gedrag van individuen en groepen afgelezen kan worden welke drijfveren bij hen dominant zijn.

Wie knort dat hij ‘nu alleen nog maar gaat doen wat in de taakomschrijving staat’ onthult zijn blauwe drijfveer, wie overgaat tot roddelen en zwart maken geeft een groene drijfveer bloot. In de onderstaande figuur is zichtbaar welk positief en negatief gedrag aan de zes drijfveren verbonden is. Wat ook meteen duidelijk wordt, is wat negatief gedrag kost: een positieve medewerker kan zijn salaris gemakkelijk terugverdienen, maar een negatief gestemde medewerker maakt extra kosten.

Onderdeel van de RealDrives rapportages gericht op goed leiderschap is het teamdashboard. Het teamdashboard is bedoeld om te beoordelen of een groep sturing nodig heeft, en zo ja, op welke thema’s. In het midden is het teampatroon afgebeeld, waarin zichtbaar is wat de natuurlijke drijfveren van de groep zijn.

Afhankelijk van het drijfverenpatroon kun je mensen op verschillende manieren sturen, stimuleren en activeren.

Wie sterke gevoels-drijfveren (groen/paars) heeft, is vatbaar voor people management. Deze stijl werkt persoonlijk, en maakt gebruik van sociale druk en teamdruk. Benadrukt worden zaken als samenwerking, teamspirit en gezamenlijke idealen. “Kom op, we moeten dit voor elkaar doen!”

Wie sterke ego-drijfveren heeft, is vatbaar voor management by objectives: een manier van sturen waarbij de doelen worden geformuleerd, en liefst ook de voordelen van het behalen daarvan. Deze stijl werkt individueel, en laat ruimte voor eigen invulling: hoe het doel precies gehaald wordt is minder belangrijk. “Dit is jouw doel, ga ervoor!”

Wie sterk rationele drijfveren heeft, is vatbaar voor sturing op basis van analyse en logica: er wordt analytisch gekeken naar de feiten, en op basis daarvan wordt een logisch kloppende aanpak geformuleerd. “Dit zijn de feiten, dus dit is logisch om te doen!”

Loading...