Image

Mensen gedragen zich in teams en organisaties vaak anders dan je op basis van hun individuele voorkeuren en karakters zou verwachten.

Ze passen zich van nature aan de teamcultuur aan. Meestal ontstaan daardoor effectieve vormen van samenwerking, maar het komt ook geregeld voor dat de teamdynamiek juist leidt tot ineffectiviteit: wat erin zit, komt er niet uit. Wanneer er uit zich zelf niet uitkomt wat erin zit, kan RealDrives een bijdrage leveren om er meer uit te halen.

RealDrives geeft het teampatroon, waarin zichtbaar is wat de natuurlijke drijfveren van de groep zijn, weer met gekleurde hexagonen. Het teampatroon is geen gewoon gemiddelde, waarbij alle teamleden bij elkaar opgeteld worden en er vervolgens door N wordt gedeeld, maar een berekening waarbij rekening wordt gehouden met de groepsdynamica tussen teamleden onderling.

Eén van de onderdelen van samenwerken, waar bijna altijd stappen te zetten zijn, is hoe we onderling communiceren. De meeste ergernis en misverstanden ontstaan niet door te weinig communicatie, maar doordat er onduidelijk gecommuniceerd wordt. Men begrijpt elkaar niet goed, dat komt doordat mensen verschillende drijfveren hebben en woorden vanuit het perspectief van verschillende drijfveren een net wat andere betekenis hebben.

De bottom line voor een effectieve communicatie is dat je de boodschap zo verwoordt, dat deze aansluit bij de drijfveren van de ontvanger. Dat kan natuurlijk op Fingerspitzengef├╝hl, maar wanneer je daar geen gevoel voor hebt, dan leer je dat zo door met de RealDrives kleuren te gaan werken.

Loading...