Image

Bij organisatieverandering spelen verschillen tussen drijfveren een cruciale rol. Mensen met verschillende drijfveren hebben heel andere zienswijzen op de verandering.

Elk jaar worden er bij organisaties grote verandertrajecten gestart. Sommige zijn ingegeven door veranderende marktomstandigheden of door concurrentieoverwegingen. Andere trajecten beginnen bij een actualisering van de strategie en sommige andere trajecten beginnen vanuit een technology-push: een nieuw ICT instrument dat breed beschikbaar komt. De ervaring is dat veel verandertrajecten (jammerlijk) mislukken.

Er blijkt in praktijk nogal wat weerstand te zijn om te veranderen. Op zich is dit logisch te verklaren, want de meeste mensen voelen zich minder op hun gemak bij verandering of zijn bang voor het onbekende. Mensen zijn niet tegen veranderingen. Ze zijn er tegen om veranderd te worden.

En vanuit die verschillende zienswijzen komen verschillende behoeften voort. Een voorbeeld in de kleuren van RealDrives om dit concreet te maken. Mensen met Oranje/Geel willen beeld krijgen op WAT er gaat veranderen, om zodoende hun positie (Oranje) te bepalen of het waarom (Geel) te doorgronden. Mensen met Blauw/Groen daarentegen zijn meer geïnteresseerd in het HOE van de verandering. Welke stappen er wanneer moeten worden gezet (Blauw) en hoe iedereen betrokken wordt (Groen).

Image

En als je mensen die het HOE willen horen het WAT gaat uitleggen, dan schieten ze in de stress en zijn ze binnen de kortse keren afgehaakt. Vice versa mensen, die het WAT willen horen en je ze het HOE uit gaat leggen, zetten hun hakken in het zand en doen ook niet meer mee. Om iedereen mee te nemen zal je iedereen in hun behoefte moeten voorzien!

Vlootschouw

RealDrives biedt de mogelijkheid om 'de hele organisatie' door te meten en zo een overzicht te verkrijgen van de diverse subculturen in de organisatie. Deze vlootschow metingen zijn uitermate geschikt om vooraf de haalbaarheid van een verandertraject in te kunnen schatten, of gaandeweg de implementatie de strategie op aan te passen.

Loading...