RealDrives is het resultaat van een lange ontwikkelgeschiedenis

 Meer dan 25 jaar meet-ervaring (zie de tijdlijn) die eerder meetinstrumenten als Spiral Dynamics en Management Drives voortbracht. 

2023

Drijfveren

Alleen al in Nederland hebben honderdduizenden mensen tests gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar versterkt ook de binding tussen mens en organisatie.
2019
🚀  de volgende stap

House of Drives

In 2019 is de tijd daar om de vleugels verder uit te slaan en werd RealDrives onder gebracht bij House of Drives. De dagelijkse bedrijfsvoering komt in handen van Huub Haverhals. Machiel Koppenol en Hans Versnel behouden een rol wat meer op de achtergrond.
2009

RealDrives

Machiel Koppenol en Hans Versnel presenteerden in 2009 een geheel nieuw product: RealDrives 🎉

RealDrives is ontstaan uit het inzicht dat de combinatie van drijfveren, gedrag en context begrijpelijk maakt hoe mensen en teams functioneren.
RealDrives Logo
2006

Corgwell

In 2006 werd Management Drives opgekocht door de Corgwell Group - dit luidde het einde van de bemoeienis van zowel Machiel Koppenol als Hans Versnel met Management Drives in.

Management Drives verkoopt en vermarkt vandaag de dag nog steeds dezelfde drijfverentest als in 2000.

Corgwell Logo
2000

Management Drives

Management Drives verscheen in het jaar 2000 op de markt en werd direct een groot succes. Binnen een jaar vond het product grote verspreiding en deden de eerste Raden van Bestuur en de eerste bewindslieden de Management Drives-test.
Management Drives Logo
1999

VCP

De Piece of Cake test werd in het midden van de jaren '90 toegepast op grote groepen mensen. Eén van die mensen was Hans Versnel, later partner van het advies- en interimbureau Visser Copini & Partners.

Dit bureau verwierf in 1999 de rechten op het Piece of Cake-instrument en bouwde het product uit tot wat Management Drives werd.

Visser Copini & Partners (VCP) Logo
1996

Spiral Dynamics

Ook Chris Cowan en Don Beck werden een aantal keer in Nederland uitgenodigd - hier leerden zij hoe je waarden in organisaties toe kunt passen.

Een paar jaar later, in 1996, schreven zij hun standaardwerk Spiral Dynamics en ontstond de beweging met dezelfde naam. Nog steeds wordt onder de naam Spiral Dynamics gewerkt met een heel vroege geautomatiseerde drijfverentest.

De Spiral Dynamics-test is in essentie een "wereldbeeld"-test. Hij zoekt naar de beleving die de testkandidaat van zijn leefwereld heeft, en naar wat de testkandidaat ziet als de ideale wereld. Op die manier ontstaat een beeld van sein en sollen, en kan worden nagedacht over gewenste veranderingen.

Spiral-Dynamics Logo
1992

Piece of Cake

In 1992 was de waardentest van Koppenol zodanig doorontwikkeld dat hij goed in organisaties kon worden ingezet, en dat gebeurde onder de titel Piece of Cake.

De Piece of Cake-test werd door onder andere bureau De Boer & Ritsema van Eck (DBR) ingezet.

De samenwerking tussen Koppenol en DBR was zo succesvol, dat vele multinationals in Nederland hem gingen gebruiken en er geregeld "buitenlanders" werden ingevlogen om het verhaal over waarden kracht bij te zetten.

De Boer & Ritsema van Eck (DBR) Logo
1988
🌱  Waar het allemaal begon

Theorie van Graves

Eind jaren '80 was wereldwijd de tijd rijp om op basis van technieken en methoden mensen in organisaties aan te gaan sturen.

In Nederland namen Hans en Machiel Koppenol kennis van het werk van Clare W. Graves (1914-1986), de wetenschapper die er in geslaagd is om "values" te onderscheiden en ook statistisch valide te definiëren.

De heren Koppenol zagen de grote bruikbaarheid van Graves' theorie en probeerden als eersten waarden van hele organisaties in kaart te brengen.

Daartoe automatiseerden zij aanvankelijk een eenvoudige test van Graves, maar dit stuitte direct op inhoudelijke en praktische problemen. De oorspronkelijke vragenset van Graves voldeed niet in de praktijk van organisaties.

Loading...