Meer informatie

Waarom drijfveren?

Drijfveren zijn uitermate geschikt om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, maar ze zijn ook super om groepsprocessen richting te geven. Drijfveren sturen gedrag en zijn van grote invloed op de synergie tussen en het werkplezier van mensen. Drijfveren zijn geen doel op zich, drijfveren zijn een middel om iets voor elkaar te krijgen. Door slim op de drijfveren in te spelen kan je het gedrag van mensen beïnvloeden en zo een cultuuromslag realiseren.

+ 1

Persoonlijke ontwikkeling

Drijfveren bepalen wie je bent, hoe je je omgeving ziet en waar je naar op zoek bent. Door je drijfveren te kennen leer je meer over jezelf. Wat zijn je patronen en hoe kan je die doorbreken, wat wil je nu echt, waar krijg je energie van?

7.5 miljoen

Verzuimdagen per jaar

Veel stress en vaak ziek? Dat kan zomaar door de leidinggevende komen. Wie verkeerd leiding geeft creëert een negatieve sfeer. Drijfveren geven aan hoe mensen te motiveren.

2 of meer

Is een groep

Drijfveren geven een groep een stappenplan om onderling beter te gaan communiceren. Door elkaar in elkaars waarde aan te spreken, ontstaat er minder ruis en gaat het samenwerken beter!

42 %

Mismatch bij recruitment

Drijfveren bepalen grotendeels de match tussen mens, taak & team. Een betere match geeft en passant ook een hogere mate van retentie!

Van A naar Beter

Met kennis van drijfveren kan je per individu of groep voorspellen welke richting het uit gaat. Je kan op basis van drijfveren tevens beredeneren hoe je moet beïnvloeden, zodat de route anders, leuker, aardiger, vlotter, directer, succesvoller of inclusiever wordt.

met drijfveren van A naar Beter
Image Working To Increase Banking Accessibility - Pastel X Webflow Template

Matchende en botsende drijfveren

Je kan drijfveren gebruiken om een inschatting te maken van wat mensen als individu of als groep vinden van iets of zullen doen in een bepaalde situatie. Het voorspellende karakter van matchende en botsende drijfveren - tussen mens en andere mensen, taak, opdracht, purpose, setting of zelfs een (nieuw) product of reclametekst - geeft veel handvatten voor versnelling en verbetering.

Je moet hierbij denken aan toepassingen zoals het inschatten van risico’s rondom compliance, het samenstellen van teams of bij een fusie waarbij je de mate van klik vooraf wil "uitrekenen", het meekrijgen van alle mensen in een verandertraject, werving & selectie. Drijfveren logica heeft meerwaarde voor processen, waar je met buikgevoel de plank mis kan slaan, omdat het ze meer data-driven maakt.

DRIJFVEREN

Drijfveren worden weergegeven met zes kleuren. Iedereen is anders en neemt de wereld waar door zijn of haar eigen kleurenbril. Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen.

De Gele Drijfveer

Wil in vrijheid analyseren en handelt vanuit inzicht.

De Oranje Drijfveer

Streeft naar resultaten en vooruitgang, houdt van doelen.

De Groene Drijfveer

Streeft de menselijke maat na en stelt onderlinge harmonie voorop.

De Blauwe Drijfveer

Streeft naar orde en zekerheid, houdt van voorspelbaarheid.

De Rode Drijfveer

Streeft naar een eigen domein en brengt snelheid, maar ook felheid.

De Paarse Drijfveer

Wil zorgen en bijdragen aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Loading...