Powered by RealDrives

Powered by RealDrives zijn instrumenten/tools met drijfveren logica onder de motorkap die zijn toegespitst op een specifiek probleem of oplossing. Veelal vlot te gebruiken zonder dat diepgaande kennis of theorie van drijfveren nodig is. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor directie, manager of medewerker en om te zorgen dat mensen voorbij hun eigen blinde vlek kunnen kijken.

Kenmerkend voor alle Powered by RealDrives instrumenten is dat ze de vaak ongrijpbare en onvoorspelbare factor mens meer grijpbaar en voorspelbaar maken. Keuzes en beslissingen op basis van buikgevoel maken plaats voor data-driven processen, die logisch uitlegbaar en herhaalbaar zijn.

Image
Image
Powered by RealDrives

Toepassingen

Image

RealFit

Werving & retentie

Met drijfveren is werven en selecteren van nieuwe teamleden minder buikgevoel. In welke mate matchen drijfveren van een kandidaat met die van het team en de taak? Een goede match geeft een makkelijke aansluiting, en zal de teamcultuur veelal ongewijzigd laten. De vraag is of dat wenselijk is, soms is meer diversiteit beter.

Image

RealControls

Risico assessment

RealControls is de eerste methode waarmee systematisch en geautomatiseerd culturele risico’s en ineffectief gedrag in organisaties in kaart kan worden gebracht. RealControls is mogelijk het beste te beschrijven als een röntgenapparaat voor de zachte kant van organisaties.

Image

TeamTalis

Draagvlak & teamwork

TeamTalis is gemaakt voor projectgroepen om meer voor elkaar te krijgen in dezelfde tijd. Het is een hulpmiddel om systematisch meer vat op de factor mens te krijgen, om te zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen en meer gemotiveerd raken om hun bijdrage te leveren.

Image

MacroLook

Lokale weerbeelden

Een organisatie besturen is net als tuinieren, je doet je best, maar er is altijd wel weer iets te doen. De MacroLook snapscan brengt vlot in beeld hoe het weer er in de breedte en op lokaal nivo voor staat. Waar schijnt voor mensen de zon en waar regent het? MacroLook snapscans zijn zeer geschikt om problemen voor te zijn.

Loading...